Tarnw w internecie

Badania geologiczno-inżynierskie

badania, geologiczne, geotechniczne, geologia, geotechnika, geotechnik,  podloze, dom, budowa, teren, geodezja, geodeta, badanie, badania, ekspertyza,
Jestemy firm zajmujc si badaniami podoa gruntowego dla potrzeb projektowania i realizacji obiektw budowlanych. Od chwili zaoenia, tj. od roku 1991 szefem firmy jest mgr Marek Patakiewicz - geolog, absolwent Wydziau Geologii UW o specjalnoci geologia inynierska oraz Studiw Podyplomowych na Wydziale Geologii AGH - o specjalnoci Ochrona rodowiska. Nasza specjalno - to badania geologiczno-inynierskie: badania podoa gruntowego dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego, adania geologiczne dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ciekw, dokumentacje i opracowania geologiczno-inynierskie;badania gruntw i wd gruntowych pod ktem wystpowania zanieczyszcze metalami cikimi,substancjami ropopochodnymi oraz zwizkami organicznymi (w tym WWA, BTEX, zwizki monoaromatyczne)

Sowa kluczowe: badania, geologiczne, geotechniczne, geologia, geotechnika, geotechnik, podloze, dom, budowa, teren, geodezja, geodeta, badanie, badania, ekspertyza,

Url: http://www.geotor.pl/
Strona dodana: 2006-06-08 20:09:27
PageRank: 1

Odson 2025


Stron mona znale w:
- Kategoria Budownictwo Podkategoria Geologia
rss feed


Wpisw: 1382 Podkategorii:  353
  Powered by Software from reklama stron